Skötsel

Gunnars Granar har skötsel som borgar för kvalitet!

Vi arbetar mycket profesionellt med våra granodlingar. De sköts med omsorg från plantering tills de är försäljningsklara.

Granarna klipps och formas från tidiga år så att de vid försäljningstillfället har önskad form. De ansas för att bli smala.

Toppen regleras för att granan skall få en mer harmonisk växt och bli tätare.

Vi tar markprover och ger den tillskottsnäring som behövs, för att granarna skall få rätt färg.

Alla granarna är uppstammade med en rejäl fot så att de är klara att direkt sättas i julgransfoten.