Skötsel

Gunnars Granar har skötsel som borgar för kvalitet!

Vi arbetar mycket proffesionellt med våra granodlingar. De sköts med omsorg från plantering tills de är försäljningsklara.

Granarna klipps och formas från tidiga år så att de vid försäljningstillfället har önskad form.

De formas för att få en mer harmonisk växt och bli tätare. De ansas för att bli smala.

Vi tar markprover och ger den tillskottsnäring som behövs, för att granarna skall få rätt färg.

Alla granarna är uppstammade med en rejäl fot så att de är klara att direkt sättas i julgransfoten.

Det är mycket manuellt arbeta för att få en julgransodling med vackra julgranar. Vi lägger många timmar på skötsel året runt för att få bäst möjligt resultat.