Leverans

Efter huggning kör vi alla granar hem till vår lastplats. Där lägger vi julgranarna på pall. Lastbilar hämtar och kör direkt ut till kund. Detta gör vi för att leverans och hantering blir enklare både för oss och våra kunder.

Alla julgranar är nätade och leverans på pall gör det enkelt att hantera på säljplatsen. Det ryms ca 70 kungsgran och ca 110 vanlig gran på en pall. Du kan få leverans av 50 eller flera tusen granar! Oavsätt mängd blir det enklare för dig, och det är smidigare transport med pallsystemet.

På ditt försäljningsställe underlättas lagring av julgranar. Vid kall väderlek, minusgrader, kan ditt granlager förvaras på pallen. Vid plusgrader och fuktigt väderlek måste granarna tas ur pallen och resas upp så luft kan cirkulera runt granarna.

På bilderna ser du julgranar som körs från granodling till lastplatsen för paketering och leverans.